Bygg på dina styrkor!

Vid uppstarten i augusti funderade alla elever inne i träslöjdssalen på vilka styrkor, förmågor och kunskaper var och en  har.  Det blev en fantastisk ”karta” för varje grupp att använda sig av. För en grupp blev resultatet detta:

 

Här är en film från UR (utbildningsradion) på temat styrkor, som visar kraften i att fokusera på just styrkor och att bygga därifrån.