Sätt att presentera ditt arbete

När du arbetar i slöjden kan du presentera ditt arbete på olika sätt.

  • Dokumentation åk 6 – Beskrivning av ett av de arbeten du gjort under terminen.
  • Loggbok–  Din löpande reflektion av det arbete du gör varje lektion.
    – Text, bild eller film.
  • Projektplanering  – beskrivning av hela din arbetsprocess i löpande form!